You can join us. Let's do it!


Çalışmalara sen de katılabilirsin

Lectures; Dersler

  • Bilimsel Araştırma Yöntemleri

​                 Ders programı ve ödevler

                  Veri seti

                  Kaynak gösterimi